Lek. med. Mariusz Rąbalski

III trymestr ciąży

III trymestr ciąży

Ocena aktywności ruchowej płodu

Istnieje wiele  metod pozwalających przeprowadzić test na ocenę ruchów dziecka w ostatnich tygodniach ciąży. Najprostsza polega na zliczaniu dziesięciu, wyraźnie oddzielonych od siebie ruchów dziecka raz dziennie, w pozycji leżącej na boku i czasie nie dłuższym niż 90 min.

Profilaktyka  zakażeń paciorkowcem grupy B (GBS)

U ok. 25% kobiet stwierdza się nosicielstwo paciorkowców tej grupy. Bakteria ta bytuje w jelitach i stamtąd może migrować do pochwy. U kobiet w ciąży przeprowadza się badania w kierunku zakażeń tym paciorkowcem aby w czasie porodu zminimalizować ryzyko zakażenia noworodka i jego ciężkiej choroby.

Odpływanie płynu owodniowego

Przerwanie ciągłości błon płodowych stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka.  Należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza mając pewność lub podejrzenie, że płyn owodniowy odpływa.

Pobranie komórek macierzystych z krwi pępowinowej

Komórki te wykorzystuje się w terapii niektórych chorób onkologicznych, hematologicznych i z zakresu medycyny regeneracyjnej. Można je pobrać tylko przy porodzie. Należy więc rozważyć kwestię ich pobrania i zdeponowania w banku komórek macierzystych.

Początek porodu

Skurcze porodowe odczuwane są głównie w okolicy krzyża i promieniują do przedniej ściany brzucha.

Podczas rozpoczęcia porodu zwykle występują:

-skurcze z częstotliwością co 10 minut lub >5 razy na godz.

-dolegliwości bólowe w okolicy krzyża

-uczucie parcia w miednicy lub pochwie

-wydzielina śluzowa krwisto podbarwiona

Odpływający płyn owodniowy przy braku skurczów również uważany jest za początek porodu.